olympiáda 2II. ročník zimných hier, ktoré organizuje Mesto Čadca pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ,pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru.

15. Február 2017

 

 

 

 

MESTO ČADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
_________________________________________________________________________

Organizačné zabezpečenie II. ročníka zimných hier
o pohár primátora mesta Čadca.


Dátum        :    15. 2. 2017

Miesto        :    ŠPORTCENTRUM Oščadnica (Penzión Gájuz)

Čas            :    09,00 – 14,00 hod.

Organizačný štáb :    Ing. Milan  Gura, predseda organizačného výboru
                               PaedDr. Ján Polák
                               Mgr. Miroslava  Kučáková
                               Daniela  Grochalová
                               Mgr. Katarína Šulganová
                               Mgr. Mária Čamborová
                               Mgr. Marián Kráľ
                               PhDr. Peter Jurga
    
Zdravotné  zabezpečenie: Zdravotné stredisko Oščadnica – MUDr. Cabuk Ľudovít
                                      Mgr. Vlasta Helešová, ZŠ Ul. Rázusova– prvá pomoc na svahu (vybavenie: školská lekárnička)


Organizácia ZH :

-    Športové aktivity pre žiakov 1. – 4. ročníka a Materských škôl podľa rozhodnutia riaditeľa školy.
     Disciplíny pre ročníky 5.- 9.roč. obrovský  slalom, snowtubing /jazda na gumenom kolese/
     Kategórie: 5.-6.roč. chlapci- dievčatá, 7.- 8.roč. CH-D, 9.roč. CH-D
-    9,00-9,35  prezentácia pretekárov v penzióne  ŠPORTCENTRUM
-    9,35 - 9,45 hod. slávnostné otvorenie II. ročníka zimných hier o pohár primátora mesta Čadca –
     primátor mesta Ing. Milan Gura, /nástup  pretekárov na svahu podľa škôl/
-    Slávnostný sľub pretekárov:  žiaci ZŠ J. A. Komenského
-    Oboznámenie pretekárov s pravidlami súťaží a celkovou organizáciou pretekov
-    10,00 hod. – prehliadka trate, skúšobné jazdy
-    10,20 – súťaž obrovský slalom
-    Po skončení súťaže v obr.slalome, začne súťaž v snowtubingu
-    13,00- obed
-    13,30- vyhlásenie výsledkov
-    14,00- ukončenie II. Ročníka ZH

Technické zabezpečenie :
1. riaditeľ preteku : p. Július Gánoczy
2. veliteľ trate : p. Peter Harvan
3. veliteľ časomiery :  p. Weck Ľudovít
4. elektronické meranie : p. Július Gánoczy
5. hlavný rozhodca Ján Koza ,rozhodcovia :  pedag. zamestnanci CVČ
6. Komentátor súťaže: Mgr. Nekoranec Radoslav

Pravidlá súťaže :
-    Obrovský slalom – dvojkolové, 15 až 20 bránok
-    Snowtubing – postupovým spôsobom (jazdia 3 pretekári, postupuje 1. až 2.pretekári)
-    3 pretekári finále – o víťaza, 2.,3.miesto

Vyhlásenie výsledkov:
-    Boduje sa prvých 10 pretekárov v každej disciplíne  systémom:11,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod., body získané pretekármi v každej disciplíne a kategóriách sa sčítavajú o putovný  pohár primátora mesta Čadca. Prví traja pretekári získajú medailu, diplom a vecnú cenu.
-    Odovzdanie cien

Ukončenie ZH :
Záverečný prihovor primátora mesta Čadca, ukončenie II. ročníka ZH 2017.

 

Poznámka :
             Na príprave a priebehu zimných hier sa budú podieľať pracovníci MsÚ Čadca, CVČ v Čadci,
             MŠ a ZŠ pôsobnosti Mesta Čadca.