II. ročník zimných hier, ktoré organizuje Mesto Čadca pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti, pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru sa konal 15. februára 2017.

MESTO ČADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Organizačné zabezpečenie II. ročníka zimných hier o pohár primátora mesta Čadca.

Dátum: 15. 2. 2017
Miesto: ŠPORTCENTRUM Oščadnica (Penzión Gájuz)
Čas: 09,00 – 14,00 hod.

Organizačný štáb:  

 Ing. Milan  Gura, predseda organizačného výboru
PaedDr. Ján Polák
Mgr. Miroslava  Kučáková
Daniela  Grochalová
Mgr. Katarína Šulganová
Mgr. Mária Čamborová
Mgr. Marián Kráľ
PhDr. Peter Jurga
    
Zdravotné  zabezpečenie:
Zdravotné stredisko Oščadnica – MUDr. Cabuk Ľudovít
Mgr. Vlasta Helešová, ZŠ Ul. Rázusova– prvá pomoc na svahu (vybavenie: školská lekárnička)


Organizácia ZH:

 • Športové aktivity pre žiakov 1. – 4. ročníka a Materských škôl podľa rozhodnutia riaditeľa školy.
  Disciplíny pre ročníky 5.- 9.roč. obrovský  slalom, snowtubing /jazda na gumenom kolese/
  Kategórie: 5.-6.roč. chlapci- dievčatá, 7.- 8.roč. CH-D, 9.roč. CH-D
 • 9,00-9,35  prezentácia pretekárov v penzióne  ŠPORTCENTRUM
 • 9,35 - 9,45 hod. slávnostné otvorenie II. ročníka zimných hier o pohár primátora mesta Čadca –  primátor mesta Ing. Milan Gura, /nástup  pretekárov na svahu podľa škôl/
  Slávnostný sľub pretekárov:  žiaci ZŠ J. A. Komenského
  Oboznámenie pretekárov s pravidlami súťaží a celkovou organizáciou pretekov
 • 10,00 hod. – prehliadka trate, skúšobné jazdy
 • 10,20 – súťaž obrovský slalom
  Po skončení súťaže v obr.slalome, začne súťaž v snowtubingu
 • 13,00- obed13,30- vyhlásenie výsledkov
 • 14,00- ukončenie II. Ročníka ZH

Technické zabezpečenie :
1. riaditeľ preteku : p. Július Gánoczy
2. veliteľ trate : p. Peter Harvan
3. veliteľ časomiery :  p. Weck Ľudovít
4. elektronické meranie : p. Július Gánoczy
5. hlavný rozhodca Ján Koza ,rozhodcovia :  pedag. zamestnanci CVČ
6. Komentátor súťaže: Mgr. Nekoranec Radoslav

Pravidlá súťaže :

 • Obrovský slalom – dvojkolové, 15 až 20 bránok
 • Snowtubing – postupovým spôsobom (jazdia 3 pretekári, postupuje 1. až 2.pretekári)
 • 3 pretekári finále – o víťaza, 2.,3.miesto

Vyhlásenie výsledkov:

 • Boduje sa prvých 10 pretekárov v každej disciplíne  systémom:11,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod., body získané pretekármi v každej disciplíne a kategóriách sa sčítavajú o putovný  pohár primátora mesta Čadca. Prví traja pretekári získajú medailu, diplom a vecnú cenu.
 • Odovzdanie cien

Ukončenie ZH?
Záverečný prihovor primátora mesta Čadca, ukončenie II. ročníka ZH 2017.


Poznámka:
Na príprave a priebehu zimných hier sa budú podieľať pracovníci MsÚ Čadca, CVČ v Čadci,
MŠ a ZŠ pôsobnosti Mesta Čadca.