Zazimovali ste bazén narýchlo? Denné teploty sa blížia k 30°C. Ak nechcete mať z bazéna živnú pôdu pre riasy či komáre, je čas začať so sezónnou očistou! Bazén a jeho okolie by mali byť estetickým doplnkom vašej záhrady. Zlou starostlivosťou môžete rýchlo prísť o pôžitok z kúpania.

1. KROK

Plynulé odčerpanie vody
Ak ste nezazimovali bazén správne, jarná údržba musí prebehnúť "od podlahy". Pre kompletné vyčistenie je nutné vyčerpať všetku vodu z bazéna, avšak je možné predsa len jej posledné využitie, a to na zistenie tesnosti bazéna. Následne po 24 hodinovej skúške, ak hladina vody neklesla, vodu rýchlo odčerpáte s ponornými čerpadlami Kärcher.


2. KROK

Dôkladná očista

Nečistoty z povrchu stien bazéna jednoducho a pohodlne  a s úsporou vody odstránite s vysokotlakovým čističom. Pri oplachovaní pomocou vysokotlakových čističov dbajte na minimálnu vzdialenosti trysky pri bazénoch z fólie aspoň 1 meter. Použitú vodu vypustite do kanalizácie. Plošný čistič je ideálny na údržbu okolia bazénu, ktoré pri neudržovaní môže pokaziť celkový dojem, ale aj ovplyvniť kvalitu vody, nakoľko sa nečistoty z prírodného kameňa, dlažby, či lemovania z exotických drevín prenášajú do vody v bazéne. V našej ponuke nájdete vysokotlakové čističe za akciové ceny vrátane plošných čističov. Samozrejme možností ich využitia je viac....


3. KROK

Relax môže začať
Po dôkladnom vyčistení bazéna a jeho príslušenstva môžete začať s napúšťaním čerstvej vody. Starostlivosť o bazénovú vodu a bazén samotný je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré musíte pravidelne plniť, aby ste si kúpanie užívali počas celej sezóny. Staroslitvosť nekončí jarnou údržbou!
Pokiaľ sa vy budete relaxovať pri bazéne o záhradu sa môže postarať nový závlahový systém Kärcher.