natery strojov v priemysleZabezpečíme kompletné nátery pre stroje v priemysle.

Stroj pred začatím úprav:

Umytý, odmastený a oblepený stroj:

Nazákladovaný stroj:

Finálny náter: