Ako dosiahnuť pri vysávaní čo najlepší výsledok?

vysávač 3Pri vysávaní sú rozhodujúce dve veci: čím pomalšie a rovnomernejšie budete viesť kobercovú hubicu, či rotačnú kefu, tým viac nečistôt môže vysávač povysávať. To isté miesto prejdite niekoľkokrát, aby ste vysali aj hlbšie usadené nečistoty. Počas vysávania je dobré otvoriť okná, aby sa poletujúce prachové čiastočky dostali von. Pri vysávaní sa vzpriamte tak, aby ste predišli bolestiam chrbta. Výhodou sú teleskopické trubice, ktoré umožňujú rôzne nastavenia dĺžky. Ak sa sacia hubica prisáva  príliš silno k podkladu, znížte sací výkon. I v takomto prípade bude kvalitný vysávač vysávať dobre a efektívne.

 

 Doležitá je údržba vysávača po každom vysávaní

vysávač 4Ak je papierový alebo látkový prachový filter (vrecko) plný, vymeňte ho. Nečakajte kým vysávač nebude poriadne „ťahať“. Ak vysávate jemný prach (napr. po stavebných úpravách), vrecko vymeňte ihneď bez ohľadu na jeho naplnenie.  Filtre pred a za motorom vymieňajte pravidelne podľa odporúčania výrobcu vysávača  (prípadne čistite, ak je to možné filter čistiť) Pravidelne kontrolujte a čistite sacie hubice ,či rotačné kefy od nečistôt, aby zbytočne neupchávali sacie trysky.

 

Vysávanie s vreckom alebo bez vrecka?

vysávač 5Pri mokro-suchých vysávačoch je možnosť vysávať aj s vreckami, alebo bez nich. Na mokré hmoty používame penový filter, ktorý nám zabráni aby sa tekutina dostala do turbíny. Vrecká nepoužívame. Pri vysávaní na sucho je možnosť vrecko nepoužiť, ale vystavujeme sa tým riziku že znížime životnosť turbíny. Jemné čiastočky ktoré by zachytilo vrecko sa môžu dostať cez filter až ku turbíne a po čase ju poškodiť. Preto vždy doporučujeme pri suchom vysávaní používať vrecká, či už z papiera alebo z netkanej textílie.

 

Vrecká a filtre do vysávačov