I. ročník zimných hier, ktoré organizuje Mesto Čadca pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ,pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru.

Firma cleanex-cleanex, s.r.o. zabezpečila pre víťaznú školu upratovací vozík s mopom od značky Sprintus.

sprintus22sprintus 1

Organizačné zabezpečenie:

Dátum: 17. 2. 2016

Miesto: ŠPORTCENTRUM Oščadnica (Penzión Gájuz)

Čas: 09,00 – 14,00 hod.

Organizácia ZH:

 • Športové aktivity pre žiakov 1. – 4. ročníka a Materských škôl podľa rozhodnutia riaditeľa školy.  Disciplíny pre ročníky 5.- 9.roč. obrovský  slalom, snowtubing /jazda na gumenom kolese/ Kategórie: 5.-6.roč. chlapci- dievčatá, 7.- 8.roč. CH-D, 9.roč. CH-D
 • doprava žiakov: každá škola zabezpečí dopravu žiakov na vlastné náklady
 • 9,35 - 9,45 hod. slávnostné otvorenie I. ročníka zimných hier o pohár primátora mesta Čadca –  primátor mesta Ing. Milan Gura,  /nástup  pretekárov na svahu podľa škôl/  Zodp.: vedúci družstiev  jed. škôl, pracovník CVČ
 • Slávnostný  sľub pretekárov: žiaci ZŠ J. A. Komenského
 • Oboznámenie pretekárov s pravidlami súťaží a celkovou organizáciou pretekov Zodp.: Dr. Ján Polák
 • 10,00 hod. – súťaž Snowtubing , zodp.: p. Gánoczy  + zamestnanec CVČ
 • 10,15 – 10,40 hod. – skúšobné jazdy obrovský slalom -  zodp. p. Gánoczy,  Dr. J. Polák
 • 10,50 – súťaž  obrovský slalom - zodp.: veliteľ trate + rozhodcovia


Technické zabezpečenie:

 • riaditeľ preteku: p. Július Gánoczy
 • veliteľ trate: p. Bugáň Peter
 • veliteľ časomiery:  p. Weck Ľudovít
 • elektronické meranie: p. Július Gánoczy
 • stavba trate: p. Július Gánoczy
 • rozhodcovia: p. Harvan Peter, pedag. zamestnanci CVČ
 • Aparatúra, vlajky, stojany, inštalácia stupňa víťazov: p. Gánoczy, CVČ /Mgr. Nekoranec/
 • Komentátor súťaže: Mgr. Nekoranec Radoslav


Pravidlá súťaže
:

 • Obrovský slalom – dvojkolové
 • Snowtubing – postupovým spôsobom (jazdia 3 pretekári, postupuje 1. až 2.pretekári)
 • 3 pretekári finále – o víťaza, 2.,3.miesto


Financie:

 • Mesto Čadca-OŠKMaŠ /financuje všetky náklady spojené so súťažou I. ročníka zimných hier o pohár primátora mesta Čadca (300€ rozhodcovia + zapožičanie el. časomiery, vlek -slalom 3€ na žiaka, snowtubing – vlek +koleso 2€ na žiaka) okrem dopravy a obedov, ktoré hradia vysielajúce školy.
 • Penzión Gájuz - p. Ganóczy,sponzor
 • Jaroslav Kukurdík, Cleanex-Cleanex s.r.o.,sponzor
 • Základné školy,obedy pre pretekárov svojej školy na základe rozhodnutia riaditeľa školy


Vyhlásenie výsledkov:

Boduje prvých 10 pretekárov systémom:10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod.

Ukončenie ZH :

Záverečný prihovor primátora mesta Čadca, ukončenie I. ročníka ZH 2016.