Produkovaný je z tekutého oxidu uhličitého rýchlou dekompresiou. Pri teplote  -79°C sa sneh z oxidu uhličitého stlačí do peletiek o veľkosti 3 mm. Suchý ľad sublimuje, to znamená, že sa mení z pevného skupenstva na plynné bez prechodu cez tekutú fázu, a to pri normálnom atmosférickom tlaku. Suchý ľad mení svoje skupenstvo na plynné bezprostredne po náraze na čistení povrch. Pelety suchého ľadu sú bežne dostupné vo všetkých vyspelých krajinách. Zariadenia Kärcher pracujú s peletami s priemerom až do 3 mm.

Kärcher stroje na výrobu a používanie suchého ľadu